Wybierz kategorię:
pościel, ręczniki, kołdry
Znajdź produkt:
WYSZUKIWARKA:

SZYBKI KONTAKT:
kaszmirsklep.pl Obsługa Klienta: tel. 506 775 281
kaszmirsklep.pl
 
Aktualnie jesteś w: Strona glówna / Regulamin sklepu
Regulamin sklepu

        Regulamin sklepu internetowego
 www.kaszmirposciel.pl

pościel
§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin określa podstawowe zasady sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy http://www.kaszmirposciel.pl

2. Sklep internetowy www.kaszmirposciel.pl prowadzony jest przez:
Kaszmir
ul. Warszawska 1
44 - 335 Jastrzębie Zdrój
NIP: 6331420621
REGON 

3. Przed zamówieniem Klient ma pełne prawo do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu Sklepu.
Składając zamówienie na http://www.kaszmirposciel.pl klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.


§ 2

Zamówienia


1.  Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie produktów do "koszyka" poprzez wybranie opcji "ZAMAWIAM", prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz kliknięcie w "DOKOŃCZ ZAMÓWIENIE".
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. Sklep Kaszmir realizuje zamówienia na terenie całej Polski.

3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się o 9:00 w najbliższy dzień roboczy po złożeniu zamówienia  
- jeżeli klient wybrał opcję "za pobraniem"

- lub po wpłaceniu pieniędzy na rachunek bankowy (jeżeli klient wybrał opcję - przelew).

4. W zamówieniu Klient dokonuje:
   a. wyboru zamawianych towarów
   b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności

5. zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o tym kiedy zamówienie będzie mogło być zrealizowane. Jeżeli czas realizacji nie będzie satysfakcjonujący, Klient ma prawo anulować całość zamówienia bez ponoszenie jakichkolwiek opłat, a wszelkie dokonane przez niego wpłaty zostaną mu niezwłocznie zwrócone.

6. Klient ma także prawo podjąć decyzję o wykorzystaniu wpłaconych środków na zakup innego towaru.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (o formie dokumentu decyduje klient przy składaniu zamówienia).
 § 3

Ceny towarów i płatność


1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

   a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym
   b) płatność gotówką przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy kurierskiej          dostarczającej przesyłkę?
   c) płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu
   d) płatność on-line § 34

Czas realizacji zamówienia


1. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki, jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienie do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formę dostawy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienie, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2. Zamówienie dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zależności od wyboru dokonanego przy składaniu zamówienie.

3. Sposób i deklarowany przez przewoŁºnika termin dostawy na terenie Polski:

a. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:

- przesyłka priorytetowa 2 dni robocze

- przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych

b. firma kurierska, przewidywany czas dostawy 1-2 dni roboczych

Podane terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę oraz firmę kurierską.

4. Klient może także dokonać odbioru zakupionego towaru osobiście bez dodatkowych opłat w siedzibie firmy. 


§ 5

 Formy płatnści i nadpłaty


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze

b. przelew elektroniczny lub bankowy 

2. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.

3. W przypadku powstania nadpłat przez Klienta, Sklep dokona jej niezwłocznego zwrotu w wybranej przez Klienta formie.


 § 6

 Reklamacje


1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego Łºródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sklep oświadcza, iż sprzedawane przez niego towary:

- odpowiadają opisowi podanemu przez Sklep i mają właściwości towarów, które Sklep przedstawił klientowi jako próbkę lub wzór

-nadają się do celów, do których towary tego samego rodzaju są normalnie stosowane

- wykazują jakość i wykonanie, jakie wygłosił na ich temat sprzedawca, producent lub ich przedstawiciel, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.

3. jeżeli okaże się, iż towar jest niezgodny z umową w szczególności kiedy nie posiada którejkolwiek z cech wskazanych w pkt 2, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymienić na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziły by Klienta inny sposób zaspokojenia.

4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że Sklep ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.5. jeżeli Sklep, który otrzymał od Klienta żądanie określone w ust. 3, nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.


6. W celu realizacji powyższych uprawnień Klient powinien odesłać towar na adres sklepu: Kaszmir ul. Warszawska 1 44 - 335 Jastrzębie Zdrój bądŁº dostarczyć go osobiście. Do odsyłanego lub dostarczonego towaru klient powinien dołączyć fakturę zakupową/paragon z wypełnionym dokumentem znajdującym się na stronie pod adresem: "reklamacja" w/g wzoru dostępnego na stronie sklepu (LINK)

8. Klient traci uprawnienia przewidziane w ust 3, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

9. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi; termin ten naliczany jest ponownie w razie wymiany towaru. § 7

Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie przed wydaniem towaru ze Sklepu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie póŁºniej niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

3. Zwracany towar należy odsyłać bądŁº dostarczyć go osobiście. Do odsyłanego lub dostarczonego towaru klient powinien dołączyć fakturę zakupową/paragon z wypełnionym dokumentem znajdującym się na stronie pod adresem: "reklamacja" w/g wzoru dostępnego na stronie sklepu (LINK) § 8

Dane osobowe


1. Sklep zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych Klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz żądania natychmiastowego ich wykorzystywania oraz ich usunięcia. 

2. Klient składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klienta oraz obsługi po sprzedażowej.

3. Powierzone dla sklepu dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. § 9

 Postanowienia końcowe


1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd  właściwy wg przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U.1964.43.296 z póŁº. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z póŁº. zm.) oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.11.2014 

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Koszt wysyłki:

- Paczkomaty InPost przedpłata na konto bankowe 8,47 zł
- Pocztą przedpłata na konto bankowe 15 zł
- Pocztą płatność przy odbiorze 19 zł


Punkt Odbioru:

Sklep "Kaszmir"
ul. Warszawska 1
44 - 335 Jastrzębie Zdrój

Punkt, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez sklep internetowy.

Kaszmir - pościel, ręczniki, koce
Bestsellery
Promocje i nowości
O firmie
FAQ
Kontakt
REGULAMIN
Mapa serwisu